Predavanja
Rudolfa Steinera

Slike / Rafael


Ovaj niz slika dao je 1911. liječniku Felixu Peipersu u Münchenu za bolesne u njegovoj klinici, posebno za duševno bolesne. Stalno je ukazivao na snage iscjeljena koje se posebno nalaze u slikama Bogorodice. U ovom nizu slika bit je u njihovom redosljedu.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
.

© 2022. Sva prava zadržana.