Predavanja

Rudolfa Steinera

Rimski katolicizam

SD 198

 

   Predavanja 6, 7, i 8 iz ciklusa od 17 predavanja pod originalnim naslovom: Heilfaktoren Fuer den Sozialen Organismus. Predavanja su održana u Dornachu u kasno proljeće 1920

  

I

30 svibnja 1920

II

3 lipnja 1920

III

6 lipnja 1920