Predavanja
Rudolfa Steinera
Karma zvanja
SD 172

Naziv izvornika: Das Karma des Befurs des Menschen in Anknuepfung an Goethes Leben. Kosmische und menschliche Geschichte. Na osnovu bogatstva detalja iz života Goethea, otkriva se kako ritmovi i ciklusi života mogu biti rezultat ranijih života. Predavanja su održana u Dornachu.


© 2022. Sva prava zadržana.