Predavanja
Rudolfa Steinera
Knjiga otkrivenja i rad svećenika
SD 346

Naslov izvornika: Apokalypse und Priesterwirken
Ivanova Knjiga otkrivenja — Apokalipsa — podvrgnuta je bezbrojnim interpretacijama teologa kroz godine, uglavnom temeljno na teoriji i špekulaciji. Nasuprot tome, Rudolf Steiner je govorio iz izravnog iskustva i znanja o duhovnim istinama sadržanim u misterioznim slikama sv. Ivana. Premda je prethodno izložio svoje uvide u Knjigu otkrivenja dosta puta, 1924. se poduhvatio da dade potpuno novu perspektivu — kao odgovor na zahtjev svećenika Zajednice kršćana — povezujući usko temu sa radom modernog svećenika. 'Ti svećenici su osjećali potrebu da dođu u bliži odnos s Knjigom otkrivenja', kasnije je napisao. 'Vjerujem da mogu doprinjeti takvom bližem odnosu. Duhovna staza koju slijedim omogućila mi je da slijedim tragove apokalipse. Tako sam osjećao da ću ovim ciklusom predavanja moći postići pikaz koji će oslikati ovu svećenićku knjigu u pravom smislu kao duhovni vodič za svećenika.' Predavanja su održana u Dornachu.


© 2023. Sva prava zadržana.